Reservaties

Reservaties

De Wiek beschikt over een theaterzaal (min. 120 – max. 400 plaatsen), een polyvalente ruimte en een tentoonstellingsruimte. 

Culturele verenigingen, organisaties en ieder individueel kunnen gebruik maken  van de locaties van De Wiek. 

Meer informatie, voorwaarden en tarieven vind je in het gebruiksreglement, zie document (nr1 / nr 2).

De gebruiker blijft te allen tijde aansprakelijk voor wat de uitvoering van zijn activiteiten betreft. Hij zal zijn burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid verzekeren. Hiervoor kan men beroep doen op een door het AGB afgesloten abonnementspolis. De gebruiker gaat echter zelf de verzekering aan en betaalt een premie rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij Ethias. De premie wordt bepaald op basis van de duur van de ingebruikname.
Meer informatie (document nr 3) en aanvraagformulier (document nr 4)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: